video

Nordfyn for fuld (GRØN) gas

To nordfynske landmænd, der arbejder sammen om markdriften i et fælles markselskab, har etableret hver et biogasanlæg, som tilsammen producerer grøn gas nok til at opvarme 4.500 parcelhuse. Og et nordfynsk elfirma har stået for anlæggenes installationer.

BIOGAS – Efter vi i 2008 havde lavet vores fælles markselskab, Fionia Agro, undersøgte vi mulighederne for at komme med som leverandører til det planlagte store biogasanlæg ved Bogense, Nature Energy Nordfyn, som blev indviet i januar sidste år. Det fortæller de to nordfynske landmænd, Steen Zastrow, Tørresø, og Lars Langskov Nielsen, Uggerslev. Imidlertid fandt de, at det ville være dyrt at komme med i Bogense-anlægget, og så opstod ideen om at lave noget selv. – Vi begyndte at tænke mere over det cirka i 2013, fortsætter de. Blandt andet på baggrund af, at det ved et politisk energiforlig for nogle år siden blev mere attraktivt at lave biogasanlæg.

God og grøn idé Resultatet blev, at Steen Zastrow og Lars Langskov Nielsen fik lavet en energiaftale inden udløbet af 2015 – nærmere bestemt den 23. december. Det betød, at de kunne få tilskud til etablering af biogasanlæg. Mens det ikke er så attraktivt vedrørende tilskud, hvis man vil etablere et biogasanlæg i dag. – Det var en stor proces at få anlægget finansieret. Det koster med runde tal 35 millioner at få bygget sådan et anlæg. Men på det tidspunkt, da vi fik lavet vores anlæg, var der mange, der ville være med til finansieringen. Ikke mindst når projektet for eksempel omfatter anlæg, der opgraderer biogassen til »grøn gas«, der kan leveres til det landsdækkende naturgasnet. Hvad der af flere grunde er en god idé.​

elektriker Nordfyn

Lokalt samarbejde

Installatør Robin Jakobsen, Skamby El, har lavet alle elinstallationer, kabler, forsyninger m.m. til de to praktisk talt identiske biogasanlæg hos Steen Zastrow og Lars Langskov Nielsen. – Jeg hørte, at Lars og Steen skulle i gang med at lave biogasanlæg. Det kunne jeg godt tænke mig at være med til. Så for at have referencerne på plads, kontaktede jeg forskellige af vores større kunder. Blandt andre Danish Agro’s foderfabrik i Skamby, hvor vi de sidste 25 år lavet alt elarbejde, både installationer og vedligeholdelse.

Nogle få tal kan give et lille indtryk af opgavernes omfang. Ifølge Robin Jakobsen er der ved etableringen af hvert af de to nye nordfynske biogasanlæg trukket seks-syv km kabler. For eksempel på Lars Langskov Nielsens anlæg, Lykkeslund Bioenergi ApS på Holemarken 24 ved Uggerslev, er der tale om en kapacitet på i alt 1.250 ampere. Heraf går 630 ampere til tanke, pumper, omrøring m.m. Resten bruges af anlægget til opgradering af gassen. Og for Steen Zastrows anlæg, Zastrow Bioenergi ApS, Strandgårdsvej 10 ved Tørresø, er tallene nogenlunde de samme. – Det har været sjovt at lave det. Men det handler lige så meget om at være med i vedligeholdelsen. Vi kender jo anlæggene, da vi selv har lavet dem. Vi har blandt andet stor erfaring med at flytte og pumpe rundt med ting og materialer, understreger Robin Jakobsen, hvis virksomhed, Skamby El, i dag beskæftiger 10 medarbejdere. Naturens materialer De to nordfynske gasproducenter er stort set selvforsynende med råmaterialer til produktionen af biogas. Lars Langskov Nielsen har en besætning på 650 søer og leverer ca. 16.000 slagtesvin om året, mens resten sælges som smågrise. Steen Zastrow har 700 søer og leverer omkring 18.000 slagtesvin om året. Desuden har han en større kyllingeproduktion. For begge gælder, at gylle og fast gødning fra egne besætninger indgår i biogasproduktionen tillige med en del kalve- og kogødning fra besætninger i omegnen. Markbruget varetages af det fælles markselskab, Fionia Agro, der driver 1.650 ha. Markselskabet laver og sælger alt foder til grisene hos begge samarbejdspartnere – samt majs, græs og anden biomasse til de to biogasanlæg. Fionia Agro dyrker i alt 300 ha majs – ca. 150 ha til hvert anlæg. Desuden halm samt græs i form af efterslæt efter rødsvingel. Hvert af de to anlæg producerer ca. tre millioner kubikmeter opgraderet gas om året. Tilsammen svarer det til forbruget til opvarmning af ca. 4.500 parcelhuse. Til sammenligning er det tilsvarende tal for Nature Energy Nordfyn opgivet til at være ca. 6.000 huse.

 

Elektriker Fyn

Varmen genbruges

Produktionen på de to nordfynske biogasanlæg, Lykkeslund og Zastrow, foregår i store træk således: Gyllen fra grisene pumpes til en fortank, hvorfra den pumpes til en tank i jorden. Biomasse – primært majs, græs, fast gødning og halm – bliver neddelt og kommer derpå sammen med gyllen i en tank med omrører, hvor massen bliver som tyk gylle. Selve gasproduktionen foregår i to reaktortanke.

Der ligger biomassen i 80-90 dage, og gassen samles i et gaslager oven på biomassen. Den afgassede gylle pumpes ud af tanken og gennem en varmeveksler, hvor temperaturen sænkes fra 52 grader til 15 grader. Den indvundne varme bruges via varmepumper til at opvarme reaktortankene, så gæringen/reaktionen i biomassen kan foregå ved den optimale temperatur.

 

Naturens kredsløb

For at fremme gasproduktionen i reaktortankene tilsættes glycerin til processen. Fionia Agro høster raps. Emmelev Mølle laver olie af rapsfrøene. Et restprodukt fra olieproduktionen er glycerin, som indgår i biogasprocessen. Restproduktet fra gasproduktionen kommer i gylletanken, hvorfra det bringes ud som gødning på marken, hvor der dyrkes raps, korn og andre afgrøder, som direkte eller indirekte indgår i produktionen af biogas. Med andre ord: Et naturens kredsløb, der betegnes som en »win-win-situation«. Både Lars Langskov Nielsen og Steen Zastrow er glade for deres biogasanlæg, der fungerer fint, og som hver leverer ca. tre millioner kubikmeter opgraderet gas til naturgasnettet om året. Ud over energiproduktionen leverer anlæggene

også en afgasset gylle, der både lugter mindre og er lettere optagelig for afgrøderne end den rå gylle.

Med andre ord: Plusser for både beskæftigelse, økonomi og miljø.

Artikel fra LandbrugFyn uge 45 2017