video

Privatlivs- og cookiepolitik

Privatlivs- og cookiepolitik – Persondataforanordningen (GDPR)

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

I forbindelse med ydelser/levering af varer fra Skamby EL ApS (Kaldet SEL) accepterer du denne privatlivspolitik.

Skamby EL ApS er dataansvarlig, for de oplysninger vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Generelt

Gennem din aftale med SEL indsamles der personoplysninger om dig. Retningslinjerne for behandling af disse er udarbejdet ud fra EU´s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”). Nedenfor kan du læse om de informationer der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser omkring de indsamlede oplysninger.

 

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du benytter vores kontaktformular.

SEL beder om almindelige kontaktoplysninger, når der indgås aftale med SEL. Det er primært navn, adresse, postnummer tlf.- og mobilnummer, e-mail mm. Selskabsoplysninger vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen. De personoplysninger vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services du har bestilt hos os. De personoplysninger vi indsamler, vil blive opbevaret i vores IT-system.

 

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 

Formål

Oplysningerne bruges til at besvare din henvendelse til os, måle trafikken på vores hjemmeside samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at besvare dine henvendelser. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

De personoplysninger vi indsamler i forbindelse med samhandels aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, der er indgået med SEL og fremsendelse af faktura. Oplysningerne videregives ikke til trejdepart. Imidlertid kan de almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere eller medarbejdere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelse af aftalen.

 

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål.

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på at data ikke er korrekt opdatere vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

 

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Men oplysningerne vil som udgangspunkt blive opbevaret så længe der er samhandel kunde og SEL imellem og minimum 5 år fra udgangen af regnskabsårsafslutning.

 

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Brug af cookies” nedenfor. Oplysningerne anvendes til måle trafikken på hjemmesiden.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 

Brug af cookies

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Websitet bruger bl.a. cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

Dine rettigheder

Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Du har som kunde hos SEL ret til at få bekræftelse på om personoplysninger vedr. dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne. Du har endvidere ret til at bede om personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til SEL. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

 

Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af SEL uden unødig forsinkelse.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

 

Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af SEL uden unødig forsinkelse, hvis SEL ikke fortsat har en legitim interesse i, at opbevare dine personoplysninger. Bemærk at såfremt SEL i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve dem slettet.

I andre tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser.

Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

 

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger du afgiver i SEL´s IT-system, Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

 

Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årligt.

 

Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger som er registreret om dig som kunde hos SEL, skal du rette henvendelse på mail til info@skambyel.dk eller telefon 64 85 12 74.

Er der registreret forkerte data eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Med venlig hilsen

Skamby EL ApS

Senest revideret: 28.09.2019