video

Transientbeskyttelse Skamby

Det kan have store økonomiske omkostninger, hvis et lyn slår ned og de elektriske systemer tager skade. Derfor ved vi, hvor vigtigt transientbeskyttelse er, især i sommerperioden, hvor der kan forekomme mange lynnedslag. Vi laver transientbeskyttelse i Skamby. 

Hvad gør transientbeskyttelse?

Helt simpelt, så er transientbeskyttelse til for at beskytte elektriske systemer i hjemmet, landbrug eller virksomheder og andet erhverv nær området af et lyn. Det kan ikke forhindre et lynnedslag direkte, som sådan, men den kan være med til at reducere skaderne ved følgende:

  • Elektronik i udstyr
  • Systemnedbrud
  • Driftsstop
  • Efterfølgende periodiske fejl

Her hos Skamby EL ApS rådgiver, installerer og servicerer vi i Skamby og hele Nordfyn. Kontakt os på 📱 64 85 12 74 eller 📧 info@skambyel.dk, så vender vi tilbage snarest mulig.

Med transientbeskyttelse kan man sikre sig mod de kræfter, der er med indirekte lynnedslag. Rent faktisk er der større risiko for at dit hjem, virksomhed eller landbrug bliver påvirket af indirekte lyn fremfor et decideret lynnedslag på bygningen og faciliteterne, da lyn op til 2 km væk stadig kan ødelægge alt elektronisk udstyr og maskiner.

Hvis der ikke er beskyttet mod lyn kan der ske overspændinger i installationer, som påvirker enheder, hvis deres impulsholdespænding overstiges.

Beskyttelsen er med til at begrænse denne overspænding ved at lede det sikkert væk fra installationer.

I de nye el-regler, gældende fra 2019, stilles der krav til installation af transientbeskyttelse i forbindelse med nedenstående:

  • Menneskeliv
  • Offentlige serviceydelser
  • Kommercielle eller industrielle aktiviteter
  • Større antal personer

Beskyttelse af dit hjem

Vi ved hvor vigtigt det er, at hjemmet er og forbliver et sikkert og trygt sted og derfor anbefaler vi også at man overvejer at beskytte mod lyn.

Der findes forskellige løsninger til hjemmet i forhold til transientbeskyttelse. Det kommer blandt andet an på, hvilken type el-tavle du har i huset i dag. Er det f.eks. det gammeldags HFI-relæ eller det nyere HPFI-relæ. De fleste hjem har kun enten ét HFI- eller HPFI-relæ i tavlen og det gør chancen for overspænding 25% mere sandsynlig.

Det er derfor vigtigt at få foretaget et eftersyn af alt el i dit hjem af en autoriseret installatør.

Nu endnu mere aktuelt end før, da der i 2019 blev vedtaget en ny el-lov med væsentlige ændringer fra den forgående, hvor det netop er et krav at man får transientbeskyttelse i visse installationer, dog ikke i private hjem, men din forsikring vil se det som en god investering.

Transientbeskyttelse til hjemmet Skamby

I dag er vores hjem, uanset hvordan man ser på det, i mere eller mindre grad, afhængig af funktionerne af nogle elektriske apparater – og det kan være ubehageligt, når det tordner og man sidder og frygter at fjernsynet eller fryseren muligvis kan gå ud lige pludseligt. Samtidig er der tilkoblet intelligente løsninger som alarm og overvågning, lys og varme, som er afhængige af at kunne køre uden nogen form for nedbrud.

Lever installationerne i dit hjem op til kravene eller har du ikke transientbeskyttelse? Så kontakt os på 📱 64 85 12 74 eller 📧 info@skambyel.dk.

Vil du undgå pludselige nedbrud i din virksomhed?

Din virksomhed kan være sårbar over for nedbrud, hvis el-installationerne ikke er beskyttet mod overspænding, der kan forekomme under lynnedslag. Overspænding i virksomheden kan ødelægge alt elektrisk udstyr og medføre permanente forringelser.

Udover de direkte omkostninger ved synlige og usynlige skader på elektronisk udstyr, så kan der være endnu flere omkostninger forbundet med produktionsstop og datatab.

Stedet, hvor lynet slår ned, behøver ikke nødvendigvis at være i nærområdet for at gøre skade, da lynnedslag helt op til 2 km væk kan give følger.

I 2019 blev de nye el-regler vedtaget, hvilket gør, at det er et krav for virksomheder at have transientbeskyttelse installeret og derfor at det så vigtigt at I får eftersyn på jeres installationer og el-tavler af en autoriseret el-installatør.

Vi har her i Skamby EL ApS stor erfaring med at hjælpe virksomheder, produktioner, industri- og serviceområderne med transientbeskyttelse, så vi hjælper med glæde også dig og din virksomheds sikkerhed. Kontakt os på 📱 64 85 12 74 eller 📧 info@skambyel.dk.

Er dit landbrug beskyttet mod lyn?

De teknologiske udviklinger gælder også, hvis ikke i større grad, landbruget i dag. Den daglige drift kan være yderst afhængig af, at alle systemer og installationer kan køre på alle tider af døgnet og med stigningen af tordenvejr de seneste år, er det virkelig vigtigt at man gardere sig mod netop lynnedslag i sit landbrug, da det kan have virkninger på produktionen, driften, data og evt. ekstra omkostninger til nyt udstyr. Spørgsmålet er, tør du tage chancen uden transientbeskyttelse?

Vores klare anbefaling er, at det er absolut nødvendigt med transientbeskyttelse, ikke mindst fordi det er et krav pr. lov, men fordi det sikrer at dit landbrug kan fortsætte driften og produktionben under tordenvejr.

Transientbeskyttelse til landbrug Nordfyn

Det er vigtigt at du tager fat i dit forsikringsselskab og hører dem ad om de stiller krav til transientbeskyttelse, da de fleste, men ikke alle, kræver det. Kontakt os på 📱 64 85 12 74 eller 📧 info@skambyel.dk, hvis du skal have foretaget installation eller service på et eksisterende system og el-tavle.

Er du ikke helt sikker?

Er du ikke helt sikker om du har transientbeskyttelse? Vi kan rådgive dig og komme med vores anbefalinger, både til forbedring af eksisterende installationer, men også udskiftning eller etablering af nyt.

Du kan fange os på 📱 64 85 12 74 eller 📧 info@skambyel.dk, hvor du vil blive sat i kontakt med en af vores dygtige medarbejdere, som hjælper dig gennem alle de spørgsmål du har i forbindelse med transientbeskyttelse af dit hjem, virksomhed eller landbrug.

FAQ

– Ofte stillede spørgsmål

Hvordan virker transientbeskyttelse?

Transientbeskyttelse fungerer ved at lede og aflade pludselige overspændinger eller transienter væk fra elektroniske komponenter og dermed beskytte dem mod skader.

Hvordan monteres transientbeskyttelse?

Transientbeskyttelse monteres ved at tilslutte en særlig beskyttelsesenhed mellem elektronikken og strømforsyningen. Denne enhed hjælper med at fjerne farlige overspændinger, der kan skade elektronikken, så den forbliver sikker og fungerer godt.

Er transientbeskyttelse et lovkrav?

Alle nye installationer skal beskyttes mod farlige overspændinger. Det er særlig vigtigt i situationer, hvor overspændinger kan have alvorlige konsekvenser for menneskers liv og offentlige tjenester.

Hvad koster transientbeskyttelse?

Prisen for transientbeskyttelse kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder typen af enheder der skal beskyttes, niveauet af beskyttelse der kræves, og det valgte transientbeskyttelsessystem.