video

Termografering af landbrug, industri og erhverv i Skamby

– Termografering af certificeret termograf på Fyn

 

Termografering betyder el-sikkerhed. Vil du undgå at el-tavlerne ikke overbelastes og kortslutter? Så er du kommet til rette sted hos Skamby El ApS.

Vi dækker en kundekreds der går fra Odense til Middelfart over Svendborg og til Nyborg – på hele Fyn når det kommer til termografering.

Skamby EL på Fyn er certificeret til termografering af DBI (Dansk Brand og Sikringsinstitut), ligesom vores termograf er personcertificeret.

Vi termograferer for industri, erhverv, landbrug, offentlige institutioner og også for private og har udført el-termografering siden 1998.

 

Har du brug for termografering eller har du spørgsmål? Ring til os på ☎️ 64 85 12 74 eller skriv til os på 📧 info@skambyel.dk og vi kontakter dig hurtigst muligt.

Termografering-Fyn

Hvad er termografering?

Termografering er en effektiv metode til at få et meget præcist billede af el-installationers tilstand. Termograferingen foregår med et termografi-kamera, der måler temperaturer på overfladen ved hjælp af infrarød stråling. På den måde kan man finde defekter, fejl og eventuelle begyndende kortslutninger i el-installationerne.

Vi udover termografering på hele Fyn. 

Hvorfor termografering af el-tavler?

 

I følge forsikringsselskaberne skyldes 1 ud af 4 brande defekte el-installationer, der er kortsluttet og gået i brand. Dette kan forebygges med el termografi.

 

Alt der har en temperatur på mere end -273 grader, afgiver infrarøde stråler. Vi kan ikke se strålerne, men det kan et termografikamera. Alt afhængigt af hvor intens strålingen er, kan kameraet afgøre temperaturen på et objekts overflade. På den måde kan man se fejl, defekter og overbelastninger af el installationer.

 

Opdager I fejlen inden skaden sker, så kan der både reddes bygninger, produktionsmiljøer og selvfølgelig menneskeliv.

Behovet og ønsket om termografering er steget væsentligt de seneste år. Det gælder især for erhvervslivet, industrivirksomheder og landbrugsproduktioner. Stigningen skyldes et behov for at vide med sikkerhed, at elforsyningen er konstant, og at der ikke opstår driftsstop pga. defekte eltavler og el-installationer. Termografi er med til at identificere potentielt farlige og/eller defekte installationer.

1 ud af 4 brande opstår pga. fejl eller kortslutninger i el-installationer.

El-termografering kan identificere begyndende nedbrud og defekter på installationer og derved forebygge brand.

Forebyg produktionsstop og brand

Hvis en eltavle kortslutter, kan den som bekendt gå i brand. Der sker oftest hvis eltavlen er overbelastet (grundet overophedning), eller hvis den er fejlbehæftet. Vi oplever det faktisk overraskende tit, når vi er på en termograferingsopgave – og det er uanset typen af drift og produktion. En detailforhandler, som bruger meget elektricitet til elektronik, klimaanlæg og lys, kan have lige så stor risiko for overophedede eltavler, som en stor industrivirksomhed kan.

Er du pludselig nødt til at sende kunderne væk eller stoppe produktionen pga. svigtende strømforsyning, så er gode råd dyre. Og det er netop disse situationer, du kan undgå ved at lade vores termograf termografere dine installationer med jævne mellemrum.

El-komponenter, der kan have indvirkning på produktionen, hvis der sker en kortslutning eller hvis de er ødelagte:

 • Elektriske maskiner og anlæg
 • Strømskinner
 • El-motorer
 • Koblingsudstyr og afbrydere
 • Frekvensomformere
 • Stationer til opladning
 • Transformere
 • Ladestandere
 • Termografering, landbrug

Termograferingsrapport – aut. dokumentation

Finder vores termograf alvorlige fejl eller beskadigede elkomponenter, bliver den produktionsansvarlige eller ejeren informeret øjeblikkeligt, så man har mulighed for at reagere, inden der opstår skader.

 

Efter endt termografering udarbejder termografen (i henhold til gældende standarder fra DBI) en rapport, og den gennemgås med den ansvarlige, så potentielle fejl bliver påpeget.

Ring til os på ☎️ 64 85 12 74 eller skriv til os på 📧 info@skambyel.dk, hvis du skal have foretaget termografering af din virksomhed. Vi laver termografering på hele Fyn. 

Termografi på Fyn

El-termografering af virksomheder

Termografering af industri Fyn

I praksis: Vores termograf vil gennemgå udvalgte elinstallationer, imens produktionen kører (eller imens butikken har åbent). Det er ikke kun el- og hovedtavler der bliver tjekket og termograferet.

Følgende installationer kan påvirke enhver produktion, hvis de kortslutter, eller hvis de er defekte:

 

 • Styretavle
 • Alle elektriske anlæg og maskiner
 • Opladningsstationer
 • Koblingsafbrydere
 • Transformere
 • Strømskinner
 • El motorer
 • Frekvensomformere
 • Fejl på kabler

Landbrugs-termografering

Termografering af landbrug Fyn

Nu hvor landbrugsproduktionerne hurtigt bliver større, giver det samtidig større krav til effektivisering af produktionsmiljøet. Det giver derfor en øget belastning af alt fra styretavler til anlæg og maskiner, og det kan være altødelæggende, hvis man overser det.

Når Skamby EL udfører termografi for et landbrug, sikrer vi at alle el-tilsluttede anlæg, installationer og maskiner fungerer optimalt.

Vores termograf vil bl.a. termografere:

 

 • Styretavler og hovedtavler
 • Anlæg til korntørring
 • Anlæg til malkning
 • Anlæg til markvanding
 • Ventilationssystemer (også i siloer)

Forsikringsselskaber belønner virksomheder, der tænker på elsikkerhed

Tal med dit forsikringsselskab for i langt de fleste tilfælde kan du opnå en lavere præmie på forsikringen, hvis du har en fast termograferingsaftale med os. Investering i sikkerhed med termografi vil derfor betale sig på alle måder – du undgår brand i el-tavlen, som selvfølgelig ellers ville bringe store økonomiske konsekvenser med sig, og samtidig får du sandsynligvis en lavere forsikringspræmie.

Er det et selskab, vi samarbejder med i forvejen, kan vi sende dokumentationen direkte til dem.

Forsikringsselskaber* opdeler virksomheder i 3 forskellige niveauer, i forhold til risiko for overophedede eller overbelastede el-tavler.

 

Her kan du se niveauerne:

Belastning

Virksomhedstype

Termograferingsinterval

Lav
 • Kontormiljøer
 • Skoler
 • Kirker
 • Etageejendomme

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes med 5 års-intervaller.
Med en lav belastning er det ikke nødvendigt med en fast plan for termografering.

Mellem
 • Almindelig industri
 • Butikker/ detailforretninger
 • Butikscentre
 • Håndværks-virksomheder
 • Idrætshaller
 • Fritidscentre

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes 1 gang årligt.
Ved mellem belastning ville virksomheder have gavn af termografering med 1 års mellemrum. 

Høj
 • Landbrug
 • Sværindustri
 • Store produktionsvirksomheder
 • Slagterier
 • Grovvarevirksomheder
 • Medicinalfirmaer

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes minimum 1 gang årligt.
Alt afhængigt af forholdene, vil det i nogle tilfælde kunne svare sig at lade os termografere 2 gange årligt.

Bygningstermografi – El termografering af hus 

Vi tilbyder også el-termografering af dit hus på hele Fyn.

Her kan termografen eksempelvis undersøge:

 • El-tavlen
 • Gulvvarmen (for at finde evt. lækager)
 • Lækagesøgning på rørsystemet
 • Kabelfejl

 

Skamby EL udfører termografiopgaver på hele Fyn

Der er mange uautoriserede elektrikere og installatører, der termograferer, men fordi de mangler uddannelse og godkendelse af DBI, kan du ikke bruge det som bevis for termografering. Det kan du derimod, når vi termograferer. Skamby EL på Fyn er godkendt og vi sender kun personcertificerede termografer ud til vores kunder. De kender alle regler og krav, så du er i de bedste hænder.

Vi udfører termografiopgaver på hele Fyn – vi kører eksempelvis gerne til Odense, Middelfart, Svendborg, Assens og Nyborg.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker et uforpligtende tilbud, så kontakt os på ☎️ 64 85 12 74 eller skriv til 📧 info@skambyel.dk og vi kontakter dig snarest muligt.

Kontakt os

7 + 11 =

Find os

Bredgade 14
5485 Skamby

Tlf.: 64 85 12 74
Mail: info@skambyel.dk